Mer information om


Bilar och sportbilar

I denna klass samlar vi olika typer av tävlingsbilar som kan köra tillsammans, baserat på ett regelverk som delar in bilarna i olika klasser beroende på förhållandet mellan vikt och effekt.


Detta passar bra för dig som har en bil inom till exempel Roadsport, Modsport, BMW Cup, Porsche Sports Cup Scandinavia, Club Alfa Romeo Challenge, MX-5 Cup, Polo Cup eller liknande. Andra exempel kan vara långloppsbilar från Race4Fun, NE1 eller andra serier. Det går också fint att köra med en bil för SDC5000, BA Trophy eller MittCup. Vill du prova din rallybil på asfaltsbana är det också ett alternativ.


Vi kör under Enkel Bilsport vilket betyder att det går bra att tävla med de flesta licenser inom Svenska Bilsportförbundet, som till exempel karting, folkrace, rallycross, rally, racing med mera - och förstås Enkel Bilsportlicens. 


De typiska tävlingsbilarna är en vanlig produktionsbil med mindre ändringar, och skyddsbur.


Det finns tre klasser för olika förhållande mellan vikt och effekt:
A. Minst 7,5 kg/hk
B. Minst 6 kg/hk
C. Minst 5 kg/hk


Tävlingsformen kan variera men i grunden kör vi ett kvalheat och därefter tre tävlingsheat. 
Tack vare de tre heaten så kan man också delta som lag, där 2-3 förare turas om att köra olika heat. På så sätt kan flera förare dela på en bil under dagen.

KOM & TESTA!


Här får du möjlighet att köra några av Sveriges bästa banor, i Norr!

Hello world
Hello world

KONTAKTA OSS OM DU
VILL VETA MER 


Jessica Karlsson, 073-036 01 50